Dự buổi lễ có Thiếu tướng Ma Văn Kỳ, Phó Chánh thanh tra Bộ Công an; ông Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ thanh tra và Ban Giám hiệu Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ CAND.

Khóa học khai giảng từ ngày 18/7 đến 22/8 gồm 133 cán bộ đã được bổ nhiệm thanh tra viên, thanh tra viên chính nhưng chưa qua công tác thanh tra chuyên trách.

Mục đích của khóa học nhằm trang bị, cập nhật, bổ sung nâng cao trình độ lý luận, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra trong lực lượng CAND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Lê Văn Đức