Tại hội nghị này, Phòng PA61 Công an Khánh Hòa và Công an huyện Diên Khánh được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phòng trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; 2 tập thể, 26 cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen; Giám đốc Công an Khánh Hòa tặng giấy khen cho 31 tập thể, 25 cá nhân

Hữu Toàn