Các đội sẽ tranh tài ở 3 phần gồm, thi chào hỏi, pháp luật nghiệp vụ, xử lý tình huống nghiệp vụ và phần thi tiểu phẩm. Theo kế hoạch, hội thi sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 16/6 đến 18/6.

Thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, cho biết: Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống vẻ vang, xây dựng mối quan hệ mật thiết gắn bó với nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng CAND nói chung, CSKV, Công an XDPT và PTX về ANTT nói riêng, đánh giá trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức của cán bộ chiến sĩ.

Qua đó, để kiện toàn về tổ chức, bố trí sắp xếp cán bộ phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới. Đồng thời, tiếp tục tổ chức đào tạo bồi dưỡng, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ về mọi mặt cho CSKV, Công an XDPT và PTX về ANTT, nhất là về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật và công tác dân vận. Hội thi còn là dịp để các lực lượng CSKV, Công an XDPT và PTX về ANTT, Công an các địa phương giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức…

Đức Mừng