Đến dự có Trung tướng Phan Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm; Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND; cùng lãnh đạo một số Tổng cục, các Vụ, Cục, các trường CAND và nhiều tướng lĩnh, nhà giáo, nhà khoa học trong lực lượng CAND…

Nhiều tham luận tại hội thảo khẳng định, bức tranh mở cửa nền kinh tế đang tạo ra những thời cơ và thuận lợi to lớn, song bên cạnh đó cũng tiềm ẩn không ít khó khăn, thách thức, trong đó có nhiều vấn đề đặt ra với công tác đảm bảo TTATXH. Tình hình tội phạm xâm phạm TTATXH có diễn biến phức tạp, nhiều loại tội phạm gia tăng, nhất là tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm ma túy, tội phạm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài…

Trước tình hình đó, nhiệm vụ của ngành khoa học An ninh đặt ra cần phải đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, xây dựng và nâng cao nhận thức lý luận về quan điểm, chủ trương, mục tiêu, chủ thể, nội dung và các biện pháp bảo đảm TTATXH trong chiến lược bảo vệ và xây dựng Tổ quốc trong tình hình mới.

Các tham luận còn phân tích, chỉ rõ những vấn đề cấp bách đặt ra đối với công tác quản lý hành chính nhà nước về TTATXH như vấn đề quản lý cư trú, quản lý TTATGT, quản lý về PCCC, người nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế; từ đó đề xuất nhiều khuyến nghị quan trọng như: tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật, tạo hành lang pháp lý đồng bộ đối với công tác giữ gìn TTATXH, trên nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ quyền con người; tăng cường nắm tình hình và phân tích dự báo tình hình, kiên quyết kiềm chế gia tăng tội phạm; tiếp tục làm tốt hơn công tác tham mưu cho Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và chiến lược toàn dân bảo vệ Tổ quốc…

Thu Phương