Với những tiết mục có nội dung ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc; ca ngợi Đảng, Bác Hồ, lực lượng CAND nói chung và lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, đây chính là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, giúp cán bộ, chiến sĩ thêm phấn khởi, tự hào, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước

K.Q.