Cụ thể:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo  trình độ thạc sĩ khu vực Tây Nguyên và phụ cận (dự kiến) là 80 chỉ tiêu.

Hình thức đào tạo: Tập trung không liên tục 2 năm.

Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Tây Nguyên (567 Lê Duẩn, TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và Học viện An ninh nhân dân (Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội).

Đối tượng dự thi:

- Đối tượng trong ngành Công an: Giáo viên, cán bộ giáo dục các trường Công an nhân dân; cán bộ các chức danh chuyên viên, trợ lý, công tác tham mưu, nghiên cứu khoa học; lãnh đạo cấp đội trở lên ở các đơn vị, địa phương; các chức danh yêu cầu công tác phải có trình độ thạc sĩ trở lên.

- Đối tượng trong ngành Quân đội: Đối tượng được cử đi học theo chương trình hợp tác giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

- Trường hợp khác phải có ý kiến đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an.

Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2015 là 29 chỉ tiêu, chuyên nhành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; mã số: 62 38 01 05.

Hình thức đào tạo:

- Hình thức tập trung liên tục: 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ; 4 năm đối với người có bằng đại học.

- Hình thức tập trung không liên tục: 4 năm, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Học viện ANND để thực hiện đề tài luận án.

Đối tượng dự thi:

- Đối tượng trong ngành Công an: Giáo viên, cán bộ giáo dục các trường Công an nhân dân; cán bộ các chức danh chuyên viên, trợ lý, công tác tham mưu, nghiên cứu khoa học; lãnh đạo, cán bộ quy hoạch từ cấp phòng và tương đương trở lên; các chức danh yêu cầu công tác phải có trình độ tiến sĩ trở lên.

- Đối tượng trong ngành Quân đội: Đối tượng được cử đi học theo chương trình hợp tác giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

- Trường hợp khác phải có ý kiến đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an.

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

3. Thí sinh liên hệ mua hồ sơ dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ tại Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk. Hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 15/10, dự kiến thi vào tháng 11/2015.

Thí sinh liên hệ mua hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh tại Khoa Đào tạo sau đại học và Bòi dưỡng nâng cao - Học viện An ninh nhân dân (Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội).

Hạn nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh chậm nhất là ngày 15/10.

Dự kiến thời gian xét tuyển: Tháng 11/2015.

Dự kiến thời gian công bố kết quả: Tháng 12/2015

Dự kiến thời gian nhập học: Tháng 12/2015.

Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp Khoa Đào tạo sau đại học và Bồi dưỡng nâng cao (Điện thoại: 069 45531; 069 45500 hoặc 069 45969)