Báo cáo tổng kết công tác đào tạo hệ vừa làm vừa học của Học viện CSND từ năm 1981 đến năm 2011 cho thấy, với nhiều nỗ lực, Học viện đã mở được 25 khóa và 111 lớp đào tạo đại học liên kết trong và ngoài học viện. Đã có hàng vạn cán bộ Công an được đào tạo tốt nghiệp ra trường, góp phần nâng cao trình độ, chất lượng cán bộ, chiến sĩ công tác tại các đơn vị, địa phương.

Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Anh Khuê.

Trung tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an đã đánh giá cao những thành tích của Học viện CSND, Công an các địa phương trong việc phối hợp đào tạo, nâng cao trình độ, chất lượng của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng. Đồng thời đồng chí Thứ trưởng cũng đã chỉ ra một số những tồn tại, hạn chế của hệ vừa làm vừa học, yêu cầu Tổng cục XDLL CAND và Học viện CSND cần khắc phục trong thời gian tới.

Trên tinh thần ủng hộ đề xuất của các đại biểu dự hội nghị về việc tăng chỉ tiêu đào tạo, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, tăng chỉ tiêu phải gắn liền với điều kiện đảm bảo chất lượng, chương trình và điều kiện đào tạo. Cùng với đó phải khẩn trương tổ chức công tác khảo thí, kiểm định chất lượng, sớm quy hoạch hệ vừa làm vừa học, tăng chỉ tiêu đào tạo ở các trường có đủ điều kiện dạy và học; tăng cường quản lý học viên, thực hiện nghiêm túc kỷ luật, nâng cao chất lượng đào tạo. Đặc biệt cần có biện pháp phòng ngừa các biểu hiện, hiện tượng thương mại hóa, lo lót trong thi cử, đảm bảo học viên  học thật thi thật, nâng cao chất lượng cán bộ sau khi đào tạo

Thu Uyên