Trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Cục trưởng Cục Chính sách Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) cho biết, những năm qua, quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Công an “Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước quy định đối với lực lượng vũ trang. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất kiến nghị với Đảng, Nhà nước ban hành những chế độ mang tính đặc thù, phù hợp với điều kiện chiến đấu, công tác riêng có của lực lượng CAND, nhất là các chế độ đối với cán bộ, chiến sỹ ở các lực lượng trực tiếp chiến đấu, cán bộ, chiến sỹ công tác trong điều kiện có các yếu tố nguy hiểm, nặng nhọc, độc hại; công tác ở các địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự, vùng sâu, vùng xa khó khăn, gian khổ. Ưu tiên ngân sách đảm bảo thực hiện đầy đủ và tốt nhất các chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ”, Cục Chính sách đã tập trung nghiên cứu, đề xuất và triển khai thực hiện hiệu quả những mảng chính sách lớn trong CAND.

Xác định, công tác chính sách cán bộ là một nội dung quan trọng trong công tác chính trị, công tác xây dựng lực lượng của Tổng cục Chính trị CAND; công tác chính sách cán bộ là một trong những động lực cốt yếu trực tiếp thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, nỗ lực công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, ngay từ khi thành lập, Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND (nay là Tổng cục Chính trị CAND) luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan tham mưu nghiên cứu, tham mưu đề xuất và hướng dẫn tổ chức thực hiện chế độ, chính sách trong toàn lực lượng CAND theo đúng chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Cục trưởng Cục Chính sách chủ trì cuộc họp về xét duyệt lương trong đơn vị  Công an nhân dân.

Qua 35 năm xây dựng và phát triển của Tổng cục Chính trị CAND, công tác chính sách trong CAND ngày càng được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Cục Chính sách đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo triển khai chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng CAND gồm: Chính sách tiền lương và chế độ phụ cấp; chế độ ăn định lượng, bồi dưỡng và chăm sóc sức khỏe; chính sách thu hút cán bộ vào công tác trong CAND; chính sách người có công và hậu phương CAND, chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách bảo hiểm y tế….

Với thành tích đã đạt được, năm 2012 Cục Chính sách được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, các năm 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an; tập thể Cục Chính sách được tặng Bằng khen của Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế; nhiều tập thể Phòng và cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của Tổng cục Chính trị CAND…

Thiếu tướng Phạm Xuân Bình nêu rõ, thời gian qua, hệ thống văn bản về chế độ, chính sách trong CAND tương đối đầy đủ, đồng bộ để triển khai thực hiện các chính sách, chế độ đối với cán bộ, chiến sỹ; tạo tiền đề trong việc thực hiện các chế độ, chính sách khác, từ đó góp phần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, động viên cán bộ, chiến sỹ yên tâm học tập, công tác, chiến đấu, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chỉ tính từ năm 2010 đến nay, Cục Chính sách đã làm thủ tục thẩm định, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Bộ Lao động - Th­ương binh và Xã hội báo cáo Thủ tư­ớng Chính phủ tặng bằng “Tổ quốc ghi công” 70 liệt sĩ CAND qua các thời kỳ. Đã xác nhận là th­ương binh cho 545 tr­ường hợp; giải quyết chế độ đối với người tham gia kháng chiến chống Mỹ, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế thuộc CAND đã xuất ngũ, thôi việc cho 29.958 trư­ờng hợp.

Hội đồng Quản lý và Ban Giám đốc Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND cấp kinh phí hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.627 nhà tình nghĩa; trợ cấp hàng tháng 108 cháu là con liệt sĩ, thương binh nặng, con cán bộ Công an bị di chứng do nhiễm chất độc hoá học; trợ cấp khó khăn 9.076 trường hợp; hỗ trợ các hoạt động đền ơn đáp nghĩa khác với tổng số tiền trên 37 tỷ đồng. Hoàn thiện danh sách 13.693 liệt sĩ CAND qua các thời kỳ phục vụ khắc bia t­ưởng niệm tại Khu di tích Nha Công an Trung ương và danh sách liệt sĩ An ninh khu IX để khắc bia t­ưởng niệm tại di tích An ninh khu IX. Giải quyết các chế độ BHXH (H­ưu trí, trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp tuất, trợ cấp tai nạn lao động) cho 35.370 trường hợp.

Đánh giá về công tác chính sách, Báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ V, đã khẳng định: “Tập trung nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành kịp thời nhiều chế độ, chính sách cho lực lượng CAND, nhất là lực lượng trực tiếp chiến đấu, Công an cấp cơ sở. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ và thân nhân cán bộ, chiến sỹ ngày càng được bổ sung và hoàn thiện hơn, đã có tác dụng động viên, thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”. Cục Chính sách đang từng bước hoàn thiện và thực hiện chế độ, chính sách phục vụ tốt công tác, chiến đấu trong toàn lực lượng CAND.

Hiếu Quỳnh