Đặc biệt, trong đó mô hình “Tổ tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thường xuyên” cho những đối tượng vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn. Từ đó đã góp phần tích cực trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm, giữ gìn sự yên bình, hạnh phúc cho nhân dân.

Tổ tuyên truyền của xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò họp bàn kế hoạch cảm hóa.

Qua thống kê của Công an huyện Lấp Vò, trên địa bàn huyện có gần 900 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật, lại là địa bàn phức tạp về ANTT. Chính vì vậy mà yêu cầu đặt ra là phải quản lý cảm hoá số đối tượng này, để làm cho họ thay đổi về nhận thức và hành vi. Bởi vì chỉ khi nào thay đổi được nhận thức hành vi của đối tượng này thì mới có thể làm giảm được tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Xuất phát từ thực tế này, Công an huyện đã mạnh dạn tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 của huyện, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thành lập các tổ tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thường xuyên đối với các đối tượng ở khóm, ấp.

Đây là cách làm mới và không có kinh phí hoạt động cho nên bước đầu có những khó khăn nhất định, nhưng với sự đồng thuận cao cấp ủy, ủy ban các xã, thị trấn và các ngành, đoàn thể thực hiện một cách quyết liệt và đồng bộ, bước đầu đã mang lại hiệu quả rất là tích cực. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2015, tội phạm về trật tự xã hội giảm 32,1% có sự đóng góp của mô hình này.

Hiện toàn huyện có 66 tổ cảm hóa/66 khóm ấp, qua 6 tháng đi vào hoạt động có nhiều xã, thị trấn làm tốt công tác này. Điển hình là xã Long Hưng B, trước khi có tổ cảm hóa, giáo dục này, trên địa bàn toàn xã có 65 đối tượng đã vi phạm và có nguy cơ vi phạm pháp luật, đến nay đã có 21 đối tượng đã được tổ cảm hóa, giáo dục, đã tiến bộ, chí thú làm ăn, được đưa ra khỏi diện quản lý.

Xác định việc triển khai các mô hình mới với phương châm ít nhưng mà hiệu quả, chứ không xây dựng nhiều nhưng không đem lại hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT. Cho nên thời gian qua, Công an huyện Lấp Vò đã tiến hành rà soát nhân rộng những mô hình mang lại hiệu quả thiết thực và thanh loại những mô hình không hiệu quả.

Do vậy, ngoài mô hình “Tổ  tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thường xuyên” thì trên địa bàn huyện hiện còn nhiều mô hình được triển khai thực hiện từ nhiều năm trước như mô hình “Tổ tuyên truyền kỹ năng sống cho người có hành vi vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật”. Nhiệm vụ của tổ tuyên truyền này là hằng tháng tập trung số đối tượng vi phạm pháp luật và nguy cơ vi phạm pháp luật lại một địa điểm, các ban, ngành, đoàn thể xã tuyên truyền kỹ năng sống cho họ, với mục đích là giúp họ thay đổi hành vi, thấy được giá trị của bản thân, thấy được hành vi tiêu cực của họ thời gian qua là đi ngược lại quy luật của xã hội, trái với pháp luật để họ không vi phạm pháp luật nữa.

Trung tá Chung Văn Thọ, Trưởng Công an huyện Lấp Vò cho biết: Lực lượng Công an sẽ tham mưu cho Trưởng ban Chỉ đạo 138 của huyện để có chỉ đạo cho UBND các xã, thị trấn, các ngành, đoàn thể tập trung thực hiện tốt công tác nâng cao đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của tổ này theo hướng ngày càng đi vào nền nếp.

Ngọc Hân