Những chiến công đó đã góp phần vào thành tích chung của lực lượng CAND, giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của đất nước. 

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, công tác HCKT đã bước đầu vận hành hiệu quả, phục vụ đắc lực sự nghiệp kháng chiến kiến quốc. Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt là cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn rất coi trọng việc đào tạo cán bộ và tiếp thu công nghệ của các nước bạn để ứng dụng vào công tác Hậu cần - Khoa học kỹ thuật. Với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, lực lượng Hậu cần - Khoa học kỹ thuật đã huy động mọi nguồn lực trong nước và quốc tế, khai thác, tiếp nhận, sản xuất và tổ chức vận chuyển chi viện cho An ninh miền Nam các loại vũ khí, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, tài liệu, hàng hóa, thuốc men góp phần vào thắng lợi toàn diện của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Lực lượng HCKT dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đoàn, lãnh đạo Bộ Công an đã từng bước củng cố về tổ chức, phát triển lực lượng, xây dựng tiềm lực HCKT đóng góp không nhỏ vào chiến công chung của quân dân cả nước trong giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày thống nhất đất nước, công tác HCKT CAND đã nắm bắt, thích nghi, từng bước đảm bảo phục vụ mọi mặt công tác Công an, đồng thời chủ động, định hướng, xây dựng tiềm lực HCKT trong tương lai. Công an các đơn vị, địa phương lúc này đã nỗ lực thực hiện tốt phương châm: Hậu cần tại chỗ, phát huy mọi điều kiện sẵn có để phục vụ công tác và chiến đấu. Thực hiện toàn lực lượng CAND phát huy có hiệu quả công tác hậu cần bằng cách đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống, cố gắng đảm bảo tiêu chuẩn, định lượng, bù vào sự thiếu hụt do khó khăn. Trong thời gian này, lực lượng làm công tác HCKT CAND đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Hậu cần CAND lần thứ 2 về “cung ứng kịp thời các loại vật tư, thiết bị, phương tiện kỹ thuật cần thiết theo yêu cầu công tác, chiến đấu của từng lực lượng” và “đảm bảo công tác quản lý theo đúng chế độ, quy định, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí”.

Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật bàn giao công cụ hỗ trợ phục vụ công tác chiến đấu cho Công an TP Hà Nội.

Trong tình hình mới, nhiệm vụ công tác HCKT CAND luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ chú trọng chỉ đạo sát sao, toàn diện. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ V (2010 - 2015) đã nêu rõ: “Bảo đảm tài chính, hậu cần, kỹ thuật và khoa học công nghệ phục vụ yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên; ưu tiên đầu tư trang bị phương tiện, trước hết là các phương tiện thông tin chỉ huy, kỹ thuật nghiệp vụ chuyên ngành và phương tiện cơ động chiến đấu… đảm bảo dự trữ hậu cần, kỹ thuật đáp ứng kịp thời các yêu cầu đột xuất”.

Những năm qua, trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, khó khăn, nhưng Đảng và Nhà nước vẫn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác HCKT của lực lượng vũ trang nói chung, HCKT trong lực lượng CAND nói riêng. Điều này thể hiện rõ nét qua nhiều dự án nhằm đổi mới căn bản trang bị phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đã được triển khai. Công tác quản lý nhà nước về HCKT từng bước được nâng lên cả về cơ chế lẫn phương thức đảm bảo. Khai thác và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư Nhà nước, đồng thời phát triển nghiên cứu, sản xuất nhiều loại trang thiết bị, công cụ hỗ trợ phục vụ cho công tác và chiến đấu. Đồng thời chú trọng xây dựng chiến lược phát triển Khoa học kỹ thuật - Công nghệ CAND.

Thời gian qua, HCKT CAND đã làm tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo các cấp từ Trung ương đến cơ sở để thực hiện đồng bộ triển khai các đề án, dự án đầu tư chiều sâu, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất, ưu tiên cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ an ninh chính trị, phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội đến đảm bảo Hậu cần, Kỹ thuật tại chỗ đáp ứng các tình huống an ninh trật tự, trong đó trọng tâm là việc nâng cấp các hệ thống viễn thông, cơ yếu, tin học phục vụ các nhiệm vụ lớn của lực lượng CAND. Cải tiến, phát triển hệ thống tác chiến điện tử, viễn thông, hạn chế và dần vô hiệu hóa phương tiện thông tin tâm lý chiến của các thế lực thù địch bằng việc phát triển khoa học công nghệ về viễn thông, radio và trên mạng Internet… Trang bị phương tiện kỹ thuật tiên tiến, phù hợp với yêu cầu công tác cảnh vệ, nâng cao hiệu quả, phục vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng yếu của cơ quan Đảng, Chính phủ, Quốc hội và trong các dịp lễ hội, hội nghị lớn của Đảng, Nhà nước, quốc tế. Đổi mới, nâng cấp trang bị cho các lực lượng trực tiếp đấu tranh với hoạt động bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang, khủng bố và hoạt động của bọn tội phạm nguy hiểm. Đầu tư công nghệ hiện đại, đồng bộ, tiên tiến, phục vụ công tác pháp lý và điều tra hình sự. Nghiên cứu ban hành các tiêu chuẩn định mức, trang bị sử dụng cho từng lực lượng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cũng như ban hành đảm bảo các chế độ vật chất, chăm sóc y tế, điều dưỡng thống nhất trong toàn lực lượng; Từng bước hoàn thiện hệ thống trụ sở, nhà làm việc cơ quan Công an Bộ và Công an các cấp, hệ thống nhà trường, bệnh viện, nhà điều dưỡng, cơ sở giam giữ…

Một trong những dấu mốc quan trọng chính là việc Tổng cục HCKT đã khánh thành giai đoạn I Khu Công nghiệp an ninh phía Bắc, phấn đấu trong thời gian không xa cơ bản đáp ứng được nhu cầu trang bị đặc dụng trong lực lượng CAND. Bên cạnh đó, lực lượng HCKT CAND còn phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng đảm bảo về vũ khí, khí tài quân dụng cho Công an. Xây dựng và phát triển tin học ứng dụng, mạng máy tính diện rộng đa dịch vụ có bảo mật, đảm bảo liên kết, ứng dụng chặt chẽ từ Bộ đến các đơn vị, địa phương, liên kết các cơ sở dữ liệu nhằm từng bước tăng cường hiệu quả khai thác xử lý thông tin, hình thành hệ thống ngân hàng dữ liệu nghiệp vụ toàn lực lượng CAND. Chủ động, nghiên cứu xây dựng kế hoạch tổng thể về dự trữ quốc gia đáp ứng tình hình đột xuất. Xác định rõ cơ cấu các loại mặt hàng dự trữ, tăng cường dự trữ bố trí địa bàn phù hợp mục tiêu yêu cầu dự trữ và điều kiện quản lý bảo vệ để Chính phủ phê duyệt đảm bảo kinh phí hằng năm đáp ứng yêu cầu dự trữ, dự phòng. Đề xuất với Chính phủ ban hành những quy định, chính sách, giải pháp để đảm bảo phù hợp với yêu cầu bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, huy động được mọi nguồn lực trong xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự.

Bên cạnh công tác đảm bảo HCKT phục vụ công tác, chiến đấu thường xuyên, đột xuất và góp phần XDLL CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, từng bước hiện đại, trong nhiều năm qua, với tinh thần uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái, lực lượng HCKT đã tổ chức tốt nhiều đợt sinh hoạt chính trị, điển hình là các phong trào về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, đóng góp, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt thiên tai, gia đình chính sách, CBCS trong lực lượng CAND gặp hoàn cảnh khó khăn. Các đơn vị y tế của CAND đã mở nhiều đợt khám, chữa bệnh miễn phí cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào bị thiên tai bão lũ, địa bàn là chiến khu kháng chiến...

Có thể thấy rằng, 66 năm qua là chặng đường dài, phấn đấu không ngừng vươn lên của lực lượng HCKT CAND. Dưới sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nhiều thế hệ CBCS lực lượng HCKT đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, ghi dấu ấn qua từng chiến công thầm lặng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ghi nhận những thành tích đó, Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Bộ Công an và các cấp đã tặng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Lực lượng HCKT quyết tâm thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, với phương châm hành động: “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” theo tinh thần Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 69 đã đề ra, đảm bảo HCKT phục vụ công tác, chiến đấu và XDLL CAND…

L.V.M.