Bên cạnh đó, Công an tỉnh Bình Phước đã triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là các lĩnh vực thường xuyên tiếp xúc với dân như, giảm thời gian cấp phát giấy chứng minh nhân dân xuống còn 5 ngày; cấp giấy chứng nhận, bản cam kết ANTT, khắc giao trả con dấu trong 4 ngày làm việc; tiếp nhận, cấp biển số phương tiện giao thông ngay và trả chứng nhận ngay trong ngày; cấp chứng nhận thẩm quyền về PCCC cho các công trình trong 7 ngày; giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC trong 3 ngày

Đức Mừng