Những năm qua, Tổng cục An ninh II đã tích cực chủ động thực hiện nghiêm túc, toàn diện phong trào và Cuộc vận động (CVĐ) nêu trên thông qua việc lồng ghép, gắn nội dung 6 điều Bác dạy với các CVĐ, các phong trào, các nội dung hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tính chất, yêu cầu công tác của từng đơn vị, các đoàn thể.

Mỗi cán bộ, đảng viên đều vững vàng về chính trị, trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; năng động, sáng tạo, nhạy bén, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên lĩnh vực công tác an ninh, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu; chủ động, nhạy bén, nắm chắc tình hình, chủ động triển khai các phương án, tổ chức đấu tranh hiệu quả với các loại đối tượng; lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Tô Lâm chúc mừng những chiến công, thành tích mà tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Tổng cục An ninh II đã đạt được trong thực hiện phong trào và CVĐ những năm qua.

Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Thứ trưởng Tô Lâm nêu rõ trong thời gian tiếp theo, Tổng cục An ninh II cần gắn kết chặt chẽ phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy với thực hiện công tác chuyên môn; nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ an ninh; quán triệt tư tưởng “an ninh chủ động”; chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia.

Thực hiện tốt quy chế nêu gương, xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI

Hưng Tâm