Từng cán bộ, đảng vên, chiến sĩ Công an huyện đã viết bài thu hoạch về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tự liên hệ kiểm điểm bản thân, xây dựng phương hướng tu dưỡng rèn luyện (theo mẫu hướng dẫn của Ban Tuyên giáo TW), phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, Công an huyện chỉ đạo cơ quan tham mưu cho MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị tham gia góp ý kiến cho tổ chức Đảng, đảng viên và chiến sĩ Công an các xã, thị trấn trong huyện, cán bộ chiến sĩ Công an sinh hoạt tại nơi cư trú, để xin ý kiến nhận xét đối với từng đồng chí về phẩm chất, đạo đức lối sống và tinh thần trách nhiệm trong công tác.

Qua tập hợp những ý kiến đóng góp của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Mặt trận khu dân cư nơi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an huyện đang cư trú, Công an huyện đã động viên anh em phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Sau khi có hướng dẫn của Công an tỉnh Thái Bình về việc chuyển từ học tập sang làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh cải cách hành chính, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn lực lượng, Công an huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình đã tiến hành công tác giáo dục chính trị tư tưởng bằng nhiều biện pháp thiết thực như: tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của ngành, của cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới, trọng tâm là 19 điều đảng viên không được làm, 11 điều cấm cán bộ, chiến sĩ Công an của Bộ trưởng Bộ Công an, Chỉ thị 06 của Bộ Công an về phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm, tiêu cực trong cán bộ, chiến sĩ Công an.

Đặc biệt là đã tổ chức có hiệu quả cuộc vận động chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW6 (khóa VIII) gắn với tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống với phong trào thi đua "Học tập và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND", cuộc vận động "CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ Công an Thái Bình trong lòng dân".

Công an huyện đã chỉ đạo các tổ, đội công tác như: Đội Công an phụ trách xã về ANTT, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đăng ký phấn đấu là người "Cán bộ Công an dân vận giỏi", Tổ liên thông thực hiện chuyên đề "Đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép", Đội CSGT thực hiện chuyên đề "3 xây, 3 chống", Đoàn thanh niên đảm nhận công trình "Xanh, sạch, đẹp", Chi hội phụ nữ thực hiện chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Công an huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình còn chú trọng củng cố, xây dựng, bổ sung 15 quy chế, quy định của đơn vị trên các lĩnh vực công tác để cán bộ, chiến sĩ trong các tổ, đội thực hiện, đảm bảo hiệu quả về công tác chuyên môn và xây dựng lực lượng, đồng thời cải tiến thủ tục cải cách hành chính, thành lập tổ công tác "Một cửa liên thông" trong việc cấp chứng minh nhân dân, đăng ký môtô, xe máy…, rà soát lại để bỏ những thủ tục không phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến liên hệ công việc được nhân dân hoan nghênh và đồng tình ủng hộ.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT và công tác xây dựng lực lượng CAND hết sức nặng nề, khó khăn và phức tạp, nhưng quán triệt và thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", 100% cán bộ đảng viên, chiến sĩ Công an huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình luôn xác định rõ chức trách nhiệm vụ được giao, có tinh thần thái độ làm việc nghiêm túc, tận tụy phục vụ nhân dân theo tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", không có trường hợp nào gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động, Công an huyện Quỳnh Phụ đã có 19 lượt tập thể, 107 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng, 1 gia đình văn hóa tiêu biểu được đi dự Đại hội văn hóa tiêu biểu toàn quốc năm 2007, một đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có thành tích xuất sắc được đi dự Đại hội thanh niên tiên tiến trong phong trào thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

Đảng bộ Công an huyện đã liên tục đạt tiêu chuẩn đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Công an huyện đạt danh hiệu Đơn vị văn hóa và kiểu mẫu về điều lệnh CAND

Nguyễn Văn Tân