Ngày 11/1, Công đoàn Tổng cục XDLL CAND đã tổ chức hội nghị triển khai công tác công đoàn năm 2012. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND đã đến dự.

Lắng nghe các ý kiến đóng góp của đại diện lãnh đạo các công đoàn cơ sơ trực thuộc Tổng cục về đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười đã giao nhiệm vụ cho Ban cán sự Công đoàn Tổng cục đề xuất, tham mưu đổi mới mô hình tổ chức công đoàn theo định hướng của Công đoàn Bộ Công an; tăng cường cán bộ công đoàn chuyên trách. Đồng thời tìm ra hình thức hoạt động công đoàn thực sự hiệu quả, bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động, chú ý đặc thù lao động trong từng đơn vị.

Cũng tại Hội nghị, Ban cán sự Công đoàn Tổng cục XDLL CAND đã phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi” với khẩu hiệu hành động “Chất lượng, kỷ cương, hiệu quả, kịp thời”

T.Uyên