Trung tướng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã được nghe nhiều ý kiến, kinh nghiệm và kiến nghị đề xuất về những vấn đề rút ra trong quá trình thực hiện Chỉ thị 09 từ đại diện các sở, ngành của tỉnh Bình Dương. 

Đại tá Võ Văn Phúc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Với phương châm “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự hòa giải”, thời gian qua, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp, các ngành nhận thức đúng đắn vai trò, vị trí, tác dụng và tầm quan trọng của việc củng cố, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua xây dựng, nhân rộng mô hình đã giúp phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, được đông đảo cán bộ và người dân hưởng ứng, trở thành phong trào rộng khắp. Đến nay, Bình Dương đã có các mô hình tham gia giữ gìn ANTT được duy trì và hoạt động hiệu quả như: Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm; câu lạc bộ “Xóm đạo bình yên”, “Camera quan sát giữ gìn ANTT”…

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phạm Văn Cành nêu kinh nghiệm từ thực tiễn thực hiện Chỉ thị số 09 tại Bình Dương

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phạm Văn Cành cho rằng, để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt kết quả, thực sự đi vào chiều sâu và phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất thiết phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, trước hết là Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Trong đó, lực lượng Công an làm nòng cốt. Thực tế cho thấy, ở đơn vị, địa phương nào, cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, các đoàn thể tích cực tham gia thực hiện, thì nơi đó ANTT được đảm bảo, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển.

Cũng theo đồng chí Phạm Văn Cành, cấp ủy, chính quyền các cấp phải chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức để người dân hiểu đúng và tự giác chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Lực lượng chuyên trách và bán chuyên trách xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải chủ động, thường xuyên nắm chắc tình hình. Qua đó, tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền những chủ trương, hình thức, biện pháp tổ chức phù hợp với thực tế. Kết hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa vận động quần chúng với đấu tranh, trấn áp tội phạm, tạo niềm tin và chỗ dựa cho người dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm.

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư tại Bình Dương thông qua những cách làm thiết thực, cụ thể, thực sự mang lại hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn khẳng định, đoàn công tác sẽ ghi nhận, tiếp thu đầy đủ và báo cáo lại với Ban Bí thư để tới đây, khi TW đánh giá lại kết quả thực hiện 5 năm về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, sẽ chỉ ra những vấn đề cần điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, đề nghị: Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương tiếp tục chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào; trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác thực hiện, chủ động tuyên truyền vận động gia đình và người dân tích cực tham gia. 

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục, tổ chức vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm và năng lực đảm bảo ANTT, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sát hợp với từng lĩnh vực, đối tượng, địa bàn. Động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh, phòng chống tội phạm…

Đức Mừng