Trước anh linh của Người, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng CAND đã thành kính dâng nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, vị cha già kính yêu của lực lượng CAND, người đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì sự trường tồn của non sông đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn đại biểu Bộ Công an và Công an TP Hà Nội tham dự hội diễn dâng hương, dân hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Dành một phút mặc niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đứng trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, CBCS thuộc Cụm thi đua số 4, số 5, số 6, số 7, Công an TP Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị CAND, đại học PCCC và trường Cao đẳng An ninh nhân dân I nguyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. 

Chủ động nắm chắc tình hình, mài sắc ý chí tiến công, đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. 

Đồng thời, quan tâm đầu tư, đẩy mạnh xây dựng phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển bền vững, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, thu hút đông đảo CBCS tham gia, với mục tiêu xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân, là điểm tựa vững chắc cho nhân dân. 


LC