Tính đến nay, Công an huyện Giồng Trôm đã điều động 51 Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng, Phó trưởng Công an xã và Công an viên tại 21/21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong đó, bố trí 21 đồng chí Trưởng Công an xã, 16 đồng chí Phó trưởng Công an xã và 14 Công an viên.

Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Công an huyện Giồng Trôm trao quyết định cho các cán bộ Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã.

Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Công an huyện Giồng Trôm khẳng định, Công an xã có vai trò, vị trí quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh ở cơ sở. Đây là lực lượng tiếp nhận, xử lý ban đầu các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ANTT. Lực lượng này có nhiệm vụ tham mưu giúp Đảng ủy, UBND xã quyết định chủ trương, biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an huyện tiếp tục rà soát, lựa chọn cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bố trí đầy đủ các chức danh Công an xã còn lại.

Đối với các đồng chí Công an chính quy điều động về đảm nhiệm chức danh Công an xã, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng tăng cường tiếp xúc, giao tiếp, tương tác với nhân dân. 

Đặc biệt, phải lắng nghe, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ đầu và tại cơ sở, làm việc theo phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.


Trần Lĩnh