Trung tướng Trần Bá Thiều, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND chỉ đạo hội nghị; Trung tướng Trần Văn Nhuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng chủ trì hội nghị. PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Học viện Chính trị, Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đến dự và trực tiếp truyền đạt nghị quyết.

Trung tướng Trần Bá Thiều, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND và các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Trần Văn Nhuận nêu rõ, việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết TW7, khóa XI ở các Đảng bộ, chi bộ cơ sở phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian quy định; đồng thời, phải gắn việc tổ chức học tập Nghị quyết TW7 với thực hiện chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong các đơn vị trực thuộc Tổng cục, các học viện, trường CAND.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được PGS. TS Nguyễn Quốc Bảo truyền đạt 4 chuyên đề của Nghị quyết TW7, bao gồm: tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020

Quỳnh Vinh