CBCS Công an tỉnh đóng góp ủng hộ Chương trình “Vì biển đảo quê hương”.

Kết quả các đơn vị đã quyên góp được với số tiền hơn 40 triệu đồng.

Trước đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện trên địa bàn tỉnh cũng đã quyên góp được 170 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền trên sẽ được tổng hợp để gửi đến các cơ quan chức năng nhằm chung sức với các lực lượng chấp pháp và ngư dân tăng cường bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc

Bá Hiển