Năm 2011, thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an phát động, Công an các tỉnh thuộc Cụm thi đua số III đã đề ra khẩu hiệu hành động “Công an 7 tỉnh biên giới phía Bắc: Phát huy truyền thống, ra sức lập công, bảo vệ biên cương, bình yên cuộc sống”; phát động nhiều cuộc thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc; gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; Xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”. Đã mở các đợt cao điểm tấn công, truy quét các loại tội phạm, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, ma tuý, môi trường… Chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Công an 7 tỉnh phát động thường xuyên, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào được nhân rộng...

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an 7 tỉnh đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trong phong trào thi đua; đồng thời đề ra phương hướng và giải pháp thực hiện phong trào thi đua năm 2012.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, tổng kết phong trào thi đua năm 2011, Cụm thi đua số III có 2 tập thể và 4 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công đột xuất. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 30 tập thể và 34 cá nhân. Nhiều lượt cán bộ, chiến sỹ được Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng. Công an tỉnh Cao Bằng được đề nghị  Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Tại hội nghị, Công an tỉnh Cao Bằng đã bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua số III năm 2012 cho Công an tỉnh Sơn La

Thanh Duyên