Theo đó, từ nay đến hết 13/5/2013, cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị thuộc lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc”; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”.

Tiến hành đổi mới mạnh mẽ và toàn diện công tác xuất nhập cảnh; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh và các loại tội phạm khác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Việt Hưng