Diễn văn kỷ niệm do Thiếu tướng Đặng Thái Giáp, Cục trưởng Cục Công tác chính trị trình bày nêu rõ: Trong suốt 45 năm qua, nhất là trong hơn 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đội ngũ cán bộ, chiến sỹ làm công tác chính trị, tư tưởng trong CAND nói chung và Cục Công tác chính trị nói riêng đã không ngừng phấn đấu, vượt mọi khó khăn, năng động, sáng tạo lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng vào việc XDLL - CAND vững mạnh về tư tưởng chính trị; trong sạch về phẩm chất đạo đức, tư cách, lối sống, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Cục Công tác chính trị vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tặng nhiều phần thưởng cao quý: Hai Huân chương Quân công hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Huân chương Hồ Chí Minh. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 45 năm thành lập, đơn vị được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì.

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gắn Huân chương Quân công hạng Nhì lên Cờ truyền thống của Cục Công tác chính trị.

Thay mặt Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang trân trọng gắn Huân chương Quân công hạng Nhì lên Cờ truyền thống của đơn vị. Đồng chí Bộ trưởng phát biểu nêu rõ: Trải qua 45 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Cục Công tác chính trị luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục XDLL - CAND, luôn làm tốt công tác tham mưu về quản lý Nhà nước và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng trong CAND; vận động cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, giáo dục truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa, rèn luyện thể chất, tư thế tác phong người cán bộ CAND; tổ chức sáng tác, phổ biến các tác phẩm văn hóa - nghệ thuật về đề tài an ninh, trật tự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu và XDLL - CAND; phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cổ vũ các nhân tố tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần bảo vệ ANTT, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Những thành tích đó góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, củng cố niềm tin yêu và sự gắn bó của nhân dân đối với lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Mỗi cán bộ, chiến sĩ làm công tác chính trị, tư tưởng trong CAND cần tiếp tục không ngừng học tập, rèn luyện, kiên định bản lĩnh chính trị vững vàng, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng dự báo, nhạy bén về chính trị; đồng thời nâng cao khả năng tự đề kháng trước những tác động tiêu cực; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người chiến sĩ CAND trên mặt trận chính trị, tư tưởng

Mai Thanh