Dự buổi Lễ có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đồng chí Đặng Vũ Sơn, Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; dại diện lãnh đạo các đơn vị trong CAND và các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cơ yếu CAND qua các thời kỳ…

Tại buổi Lễ, Trung tướng Vũ Thuật, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HC-KT CAND đã đọc diễn văn, cùng các đại biểu ôn lại truyền thống hơn 69 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của lực lượng Cơ yếu CAND. Theo đó, trong khí thế hào hùng của Cách mạng tháng Tám, ngày 24/9/1945, tổ chức làm công tác mật mã của CAND đã bắt đầu hình thành tại Sở Liêm phóng Bắc Bộ; đảm nhận nhiệm vụ bảo mật, chuyển, nhận các thông tin quan trọng, truyền đạt Chỉ thị, mật lệnh, phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH).

Đại tướng Trần Đại Quang gắn Huy hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên cờ truyền thống của Cục Cơ yếu.

Từ đó đến nay, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Đảng đoàn Bộ Nội vụ trước đây, nay là Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Cơ yếu CAND đã từng bước lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, luôn phát huy truyền thống “Trung thành - Tận tuỵ - Đoàn kết - Kỷ luật - Sáng tạo”, một lòng, một dạ trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Tổ quốc và nhân dân; vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nên nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận thầm lặng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH của đất nước.

Đại tướng Trần Đại Quang trao Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Cục Cơ yếu.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Trần Đại Quang đã gắn Huy hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên Cờ truyền thống và trao Bằng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Cục Cơ yếu thuộc Tổng cục HC-KT CAND.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tướng Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cơ yếu CAND đã đạt được trong suốt chặng đường vẻ vang 69 năm qua.

Đại tướng Trần Đại Quang với các đại biểu dự buổi Lễ.

Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh, để góp phần cùng lực lượng CAND tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, lực lượng Cơ yếu CAND cần phát huy truyền thống vẻ vang, những kinh nghiệm quý báu đã đạt được trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về  công tác cơ yếu CAND phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về cơ yếu; chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ mất an ninh, an toàn mạng thông tin liên lạc, bảo vệ tuyệt đối an toàn thông tin bí mật nhà nước, bí mật của lực lượng CAND trên không gian mạng. Tổ chức bảo đảm tốt công tác bảo mật thông tin lãnh đạo, chỉ huy, công tác và chiến đấu của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an và Công an các cấp, góp phần cùng lực lượng CAND thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH. Nghiên cứu ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ mật mã, kỹ thuật nghiệp vụ cơ yếu; tăng cường đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, phát triển đồng bộ các hệ thống kỹ thuật mật mã, bảo mật các hệ thống kỹ thuật thông tin phù hợp với nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng; bảo đảm nguồn dự trữ thiết bị và kỹ thuật mật mã để sẵn sàng ứng phó có hiệu quả trong mọi tình huống. Đồng thời, chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Cơ yếu CAND; thường xuyên tổng kết thực tiễn, xây dựng lý luận khoa học kỹ thuật mật mã, góp phần hoàn thiện lý luận CAND; từng bước xây dựng lực lượng Cơ yếu CAND cách mạng, chính quy, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu trong mọi tình huống...


Anh Hiếu- Thanh Xuân