Tây Nam Bộ (TNB) là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng cả về chính trị, kinh tế, xã hội và AN-QP; là địa bàn có nhiều dân tộc, nhiều tôn giáo. Âm mưu của các thế lực thù địch đối với TNB nằm trong âm mưu chung “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, chống phá cách mạng nước ta… Bọn tội phạm hình sự, nhất là số tội phạm có tổ chức, hoạt động lưu động gây án trên nhiều địa bàn, tuyến trọng điểm; bọn tội phạm buôn bán trẻ em, phụ nữ… đã xảy ra ở nhiều nơi; tội phạm kinh tế, gian lận thương mại, TTATGT… còn diễn biến phức tạp.

Trước tình hình đó, các đơn vị nghiệp vụ của Cục An ninh Tây Nam Bộ được sự phối hợp hiệu quả của Công an các tỉnh, thành phố; các ban, ngành liên quan, sự che chở đùm bọc của nhân dân đã chủ động phòng ngừa, triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tham mưu, phối hợp xử lý các vụ việc phức tạp nảy sinh, giải quyết cơ bản tình hình TTATXH. Vì thế, tại vùng TNB, an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, TTATXH có nhiều chuyển biến tích cực.

 

Trung tướng Nguyễn Phúc Thảo – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, cùng lãnh đạo Cục An ninh Tây Nam Bộ.

Đạt được những kết quả đó là do sự nỗ lực rất lớn về mọi mặt của Cục An ninh Tây Nam Bộ nói riêng, lực lượng Công an các tỉnh, thành nói chung trong việc thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đảm bảo ANTT của Bộ Công an thời gian qua… Với những thành tích đạt được, năm 2013, Cục An ninh Tây Nam Bộ được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Phúc Thảo, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích đạt được của Cục An ninh Tây Nam Bộ đã đạt được trong năm qua. Đồng chí Nguyễn Phúc Thảo nhấn mạnh, thời gian tới, Cục An ninh Tây Nam Bộ cần chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ… Tích cực tham gia xây dựng đơn vị, chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được phân công và các phong trào thi đua yêu nước khác

Văn Đức