Dự Đại hội còn có Trung tướng Trần Bá Thiều, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân... 

Nhiệm kỳ qua, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II đề ra; các chỉ tiêu, các mặt công tác lớn được hoàn thành, tạo nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt công tác.

Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đã được triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả, đi vào nền nếp.

Trong thực hiện quy chế phối hợp với các Tỉnh ủy, Thành ủy đạt nhiều kết quả tích cực, được cấp ủy địa phương đồng tình, ủng hộ, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) trong lực lượng CAND nói chung và Đảng bộ CATW nói riêng.

Với thành tích đạt được, các năm trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW đều là đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; 5 năm liền được Bộ Công an, UBKT Trung ương tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc...

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu biểu dương những cố gắng, thành tích mà Đảng bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thời gian tới, Đảng bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW cần tiếp tục duy trì giao ban thường xuyên để kịp thời rút kinh nghiệm, sửa đổi quy trình KTGS cho phù hợp trong tình hình mới; có quy chế phối hợp KTGS với Thành ủy, Tỉnh ủy, UBKT các bộ, ban, ngành, từ đó làm tốt công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng trong lực lượng CAND.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, Đảng bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW trong nhiệm kỳ tới cần xác định rõ vị trí, công tác KTGS phải bám sát nhiệm vụ chính trị; bám sát, quán triệt nghiêm túc các quy định của Đảng về KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng, làm tốt hơn công tác tham mưu cho Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an trên lĩnh vực này; xây dựng chương trình công tác phải có thường xuyên, có đột xuất và tham gia giám sát theo chuyên đề...

Coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị; coi trọng công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt là chính sách đối với cán bộ làm công tác KTGS, từ đó nâng cao chất lượng KTGS trong thời gian tới...

Đồng thời, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao trách nhiệm, cải tiến công tác lãnh đạo, chỉ huy, xây dựng Đảng bộ và các chi bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện và mẫu mực...

Trần Xuân