Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức, lực lượng HC-KT CAND đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, bám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm vụ công tác HC-KT CAND năm 2014.

Qua đó, 6 tháng đầu năm 2014, lực lượng HC-KT CAND đã đáp ứng kịp thời, có hiệu quả công tác thường xuyên và đột xuất của toàn lực lượng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên Cờ truyền thống của Phòng nghiệp vụ Kho, Cục Kho vận.

Nhấn mạnh về nhiệm vụ mà lực lượng HC-KT CAND cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nêu rõ, trước tình hình An ninh chính trị có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, yêu cầu đòi hỏi phục vụ công tác chiến đấu bảo vệ an ninh, trật tự ngày càng cao, trong khi khả năng đáp ứng của lực lượng HC-KT còn nhiều hạn chế; vì vậy, công tác HC-KT phải bám sát những dự báo tình hình có liên quan, chủ động xây dựng Kế hoạch đảm bảo HC-KT phục vụ công tác và xây dựng lực lượng Công an để xây dựng chiến lược phát triển HC-KT trong những năm tới, từ nay đến năm 2020, định hướng 2030...

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng tặng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Y học cổ truyền.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu chỉ đạo tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; làm tốt công tác phòng chống lụt bão, chủ động tham gia cứu hộ, cứu nạn…

Về công tác xây dựng lực lượng, Tổng cục HC-KT cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, đi đôi với điều chỉnh bố trí cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp cho phù hợp.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng tặng Công ty viễn thông toàn cầu.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng 4 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 2 tập thể, cá nhân; Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục HC-KT CAND tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 4 tập thể, 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác…

Anh Hiếu - Trần Xuân