Mô hình tổ chức, bộ máy của Công an thành phố Cẩm Phả gồm 10 đội công tác và 13 Công an phường. Về cơ cấu lãnh đạo chỉ huy gồm 1 đồng chí Trưởng Công an thành phố và 4 đồng chí Phó trưởng Công an thành phố.

Chỉ huy cấp Công an phường gồm Trưởng Công an phường và có từ 1 đến 2 Phó trưởng Công an phường; Công an các phường trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, biên chế có từ 10 cán bộ, chiến sĩ trở lên, có thể bố trí đến 3 phó trưởng Công an phường.

Trước mắt, Công an TP Cẩm Phả tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác theo kế hoạch đã đề ra, triển khai hiệu quả cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa 11 về một số nhiệm vụ cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Thu Hiền - Đỗ Dũng