Tại Hội nghị, Đại tá, TS Nguyễn Văn Ly, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Trưởng đoàn đánh giá ngoài của Tổng cục Chính trị CAND cho biết: Thực hiện kế hoạch số 13794/KH-X11-X14 ngày 1/12/2014 của Tổng cục Chính trị CAND về việc tổ chức đánh giá ngoài đối với các Học viện, trường CAND, Đoàn đánh giá ngoài của Tổng cục Chính trị CAND đã tổ chức đánh giá ngoài đối với Học viện CSND từ ngày 4/8 đến ngày 6/8. 

Đại diện Đoàn đánh giá ngoài của Tổng cục Chính trị CAND công bố kết quả đánh giá tại Học viện CSND ngày 6/8.

Việc đánh giá ngoài tại Học viện CSND được thực hiện dựa trên 10 tiêu chuẩn và 65 tiêu chí theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Tổng cục Chính trị CAND ban hành với mục đích nhằm phát hiện những tồn tại hạn chế trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục của Học viện CSND nói riêng, các Học viện, các trường CAND nói chung. Từ đó, đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trong hệ thống các trường CAND.

Sau 3 ngày làm việc tích cực từ nghiên cứu hồ sơ, quan sát trực tiếp cho đến tham gia dự giờ, phỏng vấn, Đoàn đánh giá ngoài của Tổng cục Chính trị CAND gồm 9 thành viên của Phòng kiểm định chất lượng giáo dục, Cục Đào tạo và đại diện lãnh đạo các Học viện, trường CAND đã đưa ra những kết quả đánh giá cụ thể, khách quan trong công tác đào tạo của Học viện CSND. Theo đó, trong 10 tiêu chuẩn và 65 tiêu chí được đưa ra đánh giá ngoài tại Học viện CSND, có 63/65 tiêu chí đạt yêu cầu, chiếm tỷ lệ 93,64%. 

Chỉ có 3/65 tiêu chí chưa đạt yêu cầu, chiếm tỷ lệ 4,6%, đó là các tiêu chí đánh giá phản hồi của Công an các địa phương về chất lượng đào tạo của sinh viên khi ra trường; xây dựng đội ngũ kỹ thuật viên và cơ sở vật chất, diện tích, mặt bằng phục vụ các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên.

Huyền Thanh