Trong những lần đến thăm, làm việc, hay gửi thư động viên, khen thưởng với tập thể, đơn vị Công an nào, Người đều nhấn mạnh đến hai vấn đề chính mà mỗi cán bộ, chiến sĩ cũng như toàn lực lượng Công an nhân dân phải thực hiện tốt. Thứ nhất, phải tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, biết dựa vào dân mà làm việc, bảo vệ quyền lợi của nhân dân.

Thứ hai, phải chú ý xây dựng lực lượng Công an nhân dân về mọi mặt. Đây là hai công tác cơ bản để Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Người khẳng định: “Trong bầu trời, không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng sức mạnh đoàn kết của nhân dân”. Ngày 11/3/1948, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII, Người đã chỉ rõ: “...Công an của ta là Công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc...”.

Năm 1951, tại Sơn Dương, Tuyên Quang, Bộ Công an mở lớp Công an Trung cấp huấn luyện đào tạo cho số cán bộ, chiến sĩ Công an các địa phương về học đã vinh dự được đón Bác. Bác căn dặn cán bộ, chiến sĩ Công an phải nhận thức đầy đủ vị trí, nhiệm vụ của Công an trong việc bảo vệ nền chuyên chính dân chủ nhân dân; phải nhận thức đúng vai trò sức mạnh của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng.

Bác dạy: "Công an dẫu có năm, bảy vạn đi chăng nữa thì vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân. Phải làm sao có hàng chục triệu tai mắt, đôi bàn tay. Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn". Bác căn dặn thêm: “Cán bộ, chiến sĩ Công an phải đoàn kết nhất trí, thực hành dân chủ, tự phê bình và khuyến khích cho dân phê bình Công an, có thế thì dân mới tích cực giúp đỡ Công an”.

Bác nhấn mạnh: “Làm Công an thì phải làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ. Có dựa vào nhân dân thì Công an mới hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhân dân có hàng triệu tai mắt thì kẻ địch khó mà che giấu được. Nếu trong công tác Công an các cô, các chú được dân ủng hộ, làm cho dân tin, dân phục, dân yêu thì nhất địch các cô các chú thành công. Muốn được như vậy cũng phải trau dồi đạo đức cách mạng, cũng phải chống chủ nghĩa cá nhân".

Nhìn lại 70 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Công an nhân dân luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sẵn sàng xả thân vì độc lập, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Lực lượng Công an nhân dân luôn coi trọng công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, gắn bó mật thiết với nhân dân. Những thành tựu, kết quả công tác của lực lượng Công an được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70 (tháng 12/2014), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh nhiệm vụ chăm lo xây dựng các tổ chức đảng trong Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đồng thời “làm tốt hơn nữa công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân, giữ gìn uy tín Công an nhân dân, từ việc nhỏ đến việc lớn đều phải vì lợi ích của nhân dân; ra sức củng cố và tăng cường thế trận lòng dân, luôn nêu cao phẩm chất và năng lực của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, chống các biểu hiện tư tưởng cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, xa rời nhân dân, nhũng nhiễu, hách dịch với nhân dân và những tiêu cực khác”.

Nhấn mạnh quan điểm Công an từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ rõ, Công an các cấp phải lắng nghe ý kiến của nhân dân, có cơ chế để kiểm tra, giám sát, đánh giá tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, trước hết ở các bộ phận thường xuyên quan hệ, tiếp xúc và giải quyết công việc liên quan đến người dân.

Trên cơ sở đó, tiếp tục cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc để thực sự gần dân, làm cho nhân dân ngày càng tin yêu, giúp đỡ lực lượng Công an. “Trong công tác, chiến đấu, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an phải luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, kiên quyết chống các biểu hiện thiếu trách nhiệm, vô cảm trước yêu cầu chính đáng của người dân. Chủ động, tích cực khắc phục những hạn chế, thiếu sót làm tổn hại đến mối quan hệ giữa nhân dân với lực lượng Công an.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ, mỗi đơn vị Công an phải là niềm tự hào, niềm tin của nhân dân, thể hiện được bản chất cách mạng của Đảng, ý chí và sức mạnh của nhân dân”. Tự hào truyền thống 70 năm, mỗi cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân một lòng sắt son với Đảng, phụng sự Tổ quốc; hết lòng hết sức phục vụ và bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân.

Những phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước tặng các tập thể, cá nhân lực lượng Công an nhân dân (tính đến tháng 8/2015)

 4 Huân chương Sao Vàng, tặng lực lượng Công an nhân dân (năm 1980, 1985, 2000, 2015);

 9 Huân chương Sao Vàng, tặng: lực lượng An ninh nhân dân (1995), lực lượng Tình báo (1995), lực lượng Cảnh sát nhân dân (2003), Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (2003), Tổng cục An ninh (2006), Tổng cục Tình báo (2006), lực lượng Bảo vệ Chính trị I (2008); Công an TP Hà Nội (2010); Học viện An ninh nhân dân (2011).

 3 Huân chương Sao Vàng, tặng các đồng chí cố Bộ trưởng (Phạm Hùng, Trần Quốc Hoàn và Mai Chí Thọ).

 1 Huân chương Hồ Chí Minh, tặng lực lượng Công an nhân dân (năm 1975);

 88 Huân chương Hồ Chí Minh, tặng Công an các đơn vị, địa phương;

 10 Huân chương Hồ Chí Minh, tặng cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân;

 694 lượt tập thể, 399 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 1 tập thể và 1 cán bộ Công an nhân dân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới;

Hàng ngàn tập thể và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân được tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động. Hàng vạn tập thể và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân được tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc, Huy chương các loại và Bằng khen của Chính phủ.
CAND