Đoàn viên Công an huyện Thanh Bình cấp giấy CMND cho người dân xã vùng sâu Tân Mỹ.

Ngoài ra, đối với những hộ không có điều kiện đi lại, Đoàn đến tận nhà để cấp chứng minh. Thông qua hoạt động cấp, đổi CMND đã góp phần tiết kiệm chi phí đi lại cho người dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân của lực lượng Công an huyện Thanh Bình.

Đây là việc làm thường xuyên của cán bộ, đoàn viên Công an huyện tạo mối quan hệ gắn bó, gần gũi mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân.

Hoàng Việt - Nguyễn Hữu