Tập trung chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện, thị đổi mới nội dung và biện pháp vận động quần chúng, phối hợp Ủy ban MTTQ cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh vận động quần chúng thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động như "phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư", "Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội"… để nhắc nhở mọi gia đình, mọi người có ý thức phòng ngừa tội phạm.

Các tập thể có thành tích xuất sắc đón nhận cờ thi đua của Bộ Công an.

Điểm nổi bật nhất trong năm 2011 là mô hình "Tiếng kẻng an ninh biên giới" đã được thay thế bằng mô hình "Tổ liên kết an ninh biên giới" đã phát huy tác dụng phục vụ tốt công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ ANTT trên địa bàn tuyến biên giới. Thông qua các mô hình ANTT về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được xây dựng, củng cố và hoạt động có hiệu quả đã được nhân rộng, như: nhà trọ tự quản; tổ xe ôm tự quản về ANTT; tổ liên kết ANTT; tổ liên kết an ninh biên giới; cụm liên kết an ninh trật tự địa bàn giáp ranh giữa các xã, phường, thị trấn.

Qua hoạt động của các mô hình đã kịp thời phát hiện, cung cấp cho lực lượng Công an bắt nhiều đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và cướp, cướp giật tài sản người đi đường đảm bảo an ninh trật tự ở từng khu dân cư. Đặc biệt có nhiều quần chúng dũng cảm trực tiếp bắt tội phạm giao cho cơ quan Công an xử lý.

Với những thành tích đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2011, ngày 16/2 Bộ Công an đã tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể, tặng bằng khen cho 9 tập thể, UBND tỉnh tặng cờ cho 1 tập thể, công nhận danh hiệu quyết thắng cho 16 tập thể, tặng bằng khen cho 48 tập thể, 26 cá nhân; Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 80 tập thể và 49 cá nhân

Đức Mừng - N.X.