Tại hội nghị này, 30 cơ quan, đơn vị thường xuyên tiếp công dân và doanh nghiệp, hộ kinh doanh cà phê - giải khát có lượng khách đông, đã ký cam kết thường xuyên phổ biến phim khoa giáo tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ do cơ quan chức năng cung cấp bằng đĩa VCD, DVD hoặc sao chép sang USB kết nối trực tiếp với ti vi.

Việc trình chiếu phim thực hiện vào giờ cao điểm tiếp công dân tại các công sở hành chính và trong thời gian tiếp đón khách hàng tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cà phê - giải khát. Đây cũng là một trong những biện pháp tạo chuyển biến nhận thức pháp luật cho nhiều người, đặc biệt là giới thanh, thiếu niên nhằm góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông

Hữu Toàn