Tới dự có đồng chí Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị- Bộ Công an; lãnh đạo một số sở, ngành và các điển hình tiên tiến Công an Ninh Bình giai đoạn 2010-2015.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị đã biểu dương những thành tích, chiến công mà lực lượng Công an Ninh Bình đã đạt được trong những năm qua.

Thời gian tới Công an Ninh Bình tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” để phong trào thực sự trở thành ý thức trách nhiệm của mỗi CBCS, góp phần thực hiện thắng lợi  nhiệm vụ được giao.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị trao Bằng khen của Bộ Công an cho Công an tỉnh Ninh Bình và Công an TP Ninh Bình.

Công an Ninh Bình tiếp tục đổi mới toàn diện các lĩnh vực công tác, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chính quyền các cấp đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước diễn ra trên địa bàn tỉnh. Triển khai phong trào thi đua vì ANTQ thể hiện bằng chất lượng, hiệu quả công tác…

Tại Đại hội, 5 đồng chí được trao Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân”; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh cho 8 tập thể, 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015.

Đăng Thủy – Tố Uyên