Sau 6 tháng thực hiện cuộc vận động CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, đến nay Công an Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của toàn thể cán bộ, chiến sỹ.

Chuyển biến nổi bật qua 6 tháng thực hiện cuộc vận động là đã tạo ra được không khí thi đua sôi nổi giữa các đơn vị, địa phương, từng cá nhân và tổ đội công tác, mà mục đích cao nhất xây dựng lễ tiết tác phong của người cán bộ, chiến sỹ Công an có văn hóa khi tiếp xúc với nhân dân; Nhiều đơn vị đã lập công xuất sắc, được Giám đốc Công an tỉnh biểu dương và các cấp khen thưởng. Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ là lực lượng tiên phong trong việc xây dựng lối sống văn minh, ứng xử văn hóa khi tiếp xúc với nhân dân. Sức lan tỏa của cuộc vận động đã trở thành động lực để lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp thi đua làm nhiều việc tốt.

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Tĩnh giúp nhân dân gặt lúa chạy lũ.

"Lắng nghe dân - tự sửa mình" đó cũng là phương châm để mỗi cán bộ, chiến sỹ rèn luyện, tu dưỡng ý thức, tác phong, ứng xử văn hóa, vì nhân dân phục vụ. Mỗi ý kiến đóng góp của người dân được công khai, dân chủ; việc làm tốt, cái chưa hay của cán bộ, chiến sỹ được người người dân thẳng thắn góp ý, nhằm xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sáng về đạo đức, giỏi về nghiệp vụ, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trên từng lĩnh vực công tác và trong mỗi hoạt động cụ thể của cán bộ, chiến sỹ luôn thực hiện tốt phương châm "Gần dân, trọng dân, học dân, có trách nhiệm với dân, dựa vào dân để công tác chiến đấu, rèn luyện". Đó là xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của người cán bộ, chiến sỹ Công an ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoạt động công tác, đặc biệt là những bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Chống thái độ hách dịch, thờ ơ, vô cảm và những biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ.

Để chương trình hành động đi vào chiều sâu có hiệu quả, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chọn 3 đơn vị làm điểm là Phòng CSGT đường bộ - đường sắt; Công an huyện Hương Khê, Công an phường Nam Hồng - thị xã Hồng Lĩnh. Các đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch, đề ra các tiêu chí thi đua cụ thể phù hợp với từng đặc điểm, tình hình của đơn vị, địa phương. Công an phường Nam Hồng thực hiện khẩu hiệu "cán bộ, chiến sỹ thi đua làm nhiều việc tốt - vì nhân dân phục vụ"; Công an Hương Khê tiếp tục nhân rộng mô hình "dòng họ, giáo họ an ninh văn hóa"; "phong trào tự quản", "xây dựng đơn vị kiểu mẫu về điều lệnh nội vụ và nếp sống văn hóa". Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời biểu dương gương tốt, cũng như phê phán, chấn chỉnh những đơn vị, cán bộ, chiến sỹ có lễ tiết tác phong chưa tốt, thiếu chuẩn mực

Đình Vũ - Xuân Lý