Với phương châm chia sẻ giọt máu đào trao niềm hy vọng, buổi hiến máu tình nguyện đã thu hút được hơn 200 đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh tham gia, thu được 181 đơn vị máu.

Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện luôn được đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh hưởng ứng nhiệt tình.

Tuổi trẻ Công an tỉnh Bắc Ninh hiến máu tình nguyện.

Việc làm có ý nghĩa cao đẹp của tuổi trẻ Công an tỉnh Bắc Ninh đã tô thắm thêm hình ảnh đẹp của các chiến sỹ CAND, không chỉ hết mình bảo vệ bình yên cho nhân dân mà còn tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ cộng đồng

Như Quỳnh – Thu Vân