Để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả, Công an thị xã Ba Đồn đã quán triệt đến cán bộ, chiến sỹ thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, UBND thị xã về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Lực lượng Công an thị xã Ba Đồn bảo đảm tốt ANTT tại khu vực cách ly

Công an thị xã đã triển khai lực lượng nhằm tăng cường công tác nắm tình hình, tiến hành rà soát địa bàn quản lý, thực hiện lập danh sách thống kê công dân nhập cảnh từ nước ngoài, công dân đi từ các tỉnh khác trở về; tuyên truyền trong quần chúng nhân dân về phòng, chống dịch bệnh và thành lập tổ công tác đảm bảo ANTT với 15 cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở cách ly tập trung thị xã.

Tại cơ sở cách ly tập trung này, ngoài việc phối hợp với các lực lượng địa phương tổ chức tiếp nhận, phục vụ số công dân cách ly một cách chu đáo và đảm bảo ANTT tại khu vực cách ly một cách nghiêm túc, chặt chẽ. Tuy nhiên, trong những ngày vừa qua, số lượng công dân từ nước ngoài về địa phương tăng đột biến, các cơ sở cách ly tập trung tại địa bàn thiếu điều kiện sinh hoạt.

Trong ngày 27/3, để giúp số công dân cách ly COVID-19 tại địa phương có điều kiện tốt hơn trong sinh hoạt, Ban chỉ huy Công an thị xã đã phát động cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị nhường 50 giường để chuyển đến trung tâm cách ly và phát khẩu trang miễn phí dành cho các công dân tại cơ sở cách ly có được chỗ ngủ. 

Đồng thời, triển khai thêm 10 cán bộ, chiến sỹ tiếp quản, đảm bảo ANTT tại địa điểm cách ly mới tại địa bàn và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tại địa phương để triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 một cách có hiệu quả nhất.  

Thanh Vinh