Thiếu tướng Trần Đức Tài phát biểu tại buổi đối thoại.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết: Với nhiệm vụ được Bộ công an giao thực hiện 145 TTHC liên quan đến ANTT. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công an đã tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc giám sát thực hiện TTHC thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Công an TP Hồ Chí Minh như, duy trì 28 hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền. 

Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận 8 phản ánh, đã xác minh trả lời 7 phản ánh. Tất cả phản ánh đều có nội dung về việc, chậm trả kết quả các TTHC xuất phát từ nguyên nhân khách quan (chuyển trụ sở làm việc, chờ phôi của căn cước công dân…). Những trường hợp này do cán bộ tiếp công dân chưa khéo léo trong việc hướng dẫn để người dân chia sẻ, để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính cũng như nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Các đại biểu tham dự buổi đối thoại

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết thêm: Hiện nay, Công an TP Hồ Chí Minh đã có 10/151 thủ tục đang được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (đạt tỷ lệ 6,62%) gồm: Cấp hộ chiếu phổ thông trên mạng internet, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông trên mạng internet; khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua trang thông tin điện tử khai báo tạm trú, cấp mới, cấp đổi, cấp lại căn cước công dân; cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT. 141 thủ tục đang được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; hiện tại không có thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Sự tương tác của doanh nghiệp với các đơn vị Công an TP Hồ Chí Minh với doanh nghiệp và nhân dân ngày càng rộng rãi, cởi mở và hiệu quả điều kiện cho Công an TP Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

B.Lê-C.B