Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng, quản lý người nước ngoài; công tác quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về an ninh trật tự...

Trong thời gian qua, tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội đạt cao (78,4%) và các vụ trọng án đạt 97,7%. Lực lượng Công an các cấp cơ sở đã tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự

C.L.