Sau 3 năm triển khai, Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo CBCS Công an đơn vị thực hiện nghiêm túc, với nhiều giải pháp thiết thực. Do đó thông qua cuộc vận động, ý thức của CBCS đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác chấp hành điều lệnh CAND, tác phong, lễ tiết, tinh thần thái độ giao tiếp, phục vụ nhân dân của CBCS được cải thiện rõ rệt; tỷ lệ điều tra khám phá án hàng năm đạt cao (hơn 85%). Trong đó trọng án đạt 94%; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế…diễn ra trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định ANTT ở địa phương, tạo môi trường lành mạnh cho kinh tế-xã hội phát triển.

Nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được khen thưởng. 

Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động đã có 40 lượt tấm gương điển hình được nhân dân gửi thư khen; các cấp khen thưởng 285 lượt tập thể, cá nhân; tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 3 năm liên tục Công an TP Hạ Long đạt danh hiệu quyết thắng, trong đó có 2 năm (2011 và 2012) được Bộ Công an tặng cờ đơn vị cơ sở dẫn đầu phong trào thi đua

Tuấn Hương