Nội dung kiểm tra được chia làm hai nội dung: đối với các sĩ quan sẽ kiểm tra nội dung bắn súng ngắn loại CZ83, cự ly 25 mét; đối với chiến sĩ hạ sĩ quan, kiểm tra nội dung bắn súng AK, cự ly 100 mét, loại bia số 4b, bắn 5 viên, trong đó 3 viên tính điểm thành tích.

Đợt kiểm tra diễn ra từ ngày 13 đến ngày 22/10. Đây là hoạt động thường niên của Công an tỉnh Hậu Giang, nhằm giúp cho cán bộ, chiến sỹ sử dụng thành thạo các loại vũ khí, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao

Mai Phúc