Công an Bình Dương tích cực tuyên truyền phòng chống tội phạm
Bên cạnh đó, Công an tỉnh Bình Dương ra quân phát 800 tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân, tiểu thương tại khu chợ Quang Vinh, phường Khánh Bình... Thông qua hoạt động tuyên truyền này, giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
C.Bình-K.Ngân