6 tháng đầu năm 2014, kết quả công tác PCTP trên hầu hết các mặt đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2013. Tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự đạt 75,58% (cao hơn 0,75%); đã đấu tranh quyết liệt làm giảm mức độ phức tạp của tội phạm hình sự có tổ chức (số băng nhóm triệt phá được nhiều hơn 38,06%), hầu hết các loại án nghiêm trọng đều giảm…

Đánh giá về công tác 6 tháng đầu năm, Thứ trưởng Lê Quý Vương biểu dương lực lượng Cảnh sát PCTP đã tập trung cao, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, chương trình, kế hoạch công tác, góp phần đảm bảo ANTT phục vụ phát triển kinh tế, xã hội đất nước, được dư luận quần chúng đánh giá cao.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng Huân chương Chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.
Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 2 cá nhân vì có thành tích xuất sắc.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, tình hình ANTT thời gian tới còn nhiều diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề cho lực lượng CAND nói chung, lực lượng Cảnh sát PCTP nói riêng. Để hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Lê Quý Vương nêu rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm, lực lượng Cảnh sát PCTP cần tập trung thực hiện: Quan tâm thực hiện tốt công tác nghiên cứu, xây dựng chiến lược trong đấu tranh PCTP; chủ động dự báo, đánh giá đúng về tình hình, để tham mưu đề xuất các giải pháp hiệu quả, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân đấu tranh PCTP. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, coi đây là “khâu đột phá” trong công tác PCTP, gắn với tăng cường các mặt công tác hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát. Lãnh đạo chỉ huy các đơn vị phải gương mẫu, trách nhiệm, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý cán bộ, chiến sĩ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện các quy trình công tác, kịp thời phát hiện những dấu hiệu sai phạm, tiêu cực, để chấn chỉnh, kiên quyết xử lý thật nghiêm các trường hợp sai phạm; xây dựng lực lượng, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân đẹp trong lòng nhân dân, được nhân dân tin yêu…

Thu Hòa – Trần Xuân