Đại tá PGS.TS Trần Ngọc Đức, Trưởng Bộ môn pháp luật, Trường Đại học CSND, cho biết: Về quy định, cấp bậc hàm, Dự thảo luật đề xuất, Cục trưởng cục đặc biệt và tương đương; Giám đốc Công an TP Hà Nội, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh có hàm cao nhất là Trung tướng; Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I; Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Hà Nội có cấp hàm Thiếu tướng; giám đốc Công an tỉnh có trần cấp hàm Đại tá.

Tôi đồng tình với quy định Giám đốc Công an TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh hàm trung tướng, song lại không thống nhất quan điểm chỉ có Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I là thiếu tướng và các tỉnh còn lại hàm đại tá. Bởi việc xác định các tiêu chí rất khó, mặt khác còn gây bất hợp lý trong luân chuyển cán bộ.

Chẳng hạn, cục trưởng đang hàm tướng, không thể luân chuyển về tỉnh chỉ có hàm đại tá. Tôi đề nghị tất cả Giám đốc Công an tỉnh còn lại đều được phong thiếu tướng.

Về vấn đề xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, Bộ Công an sẽ điều động khoảng 25.000 Công an chính quy trong biên chế hiện có (không tăng thêm biên chế) xuống đảm nhận các chức danh Công an xã. Chính phủ chỉ đạo việc sắp xếp, bố trí lại đội ngũ công chức đang làm Trưởng Công an xã, thị trấn.

Theo tôi chủ trương này là phù hợp, bởi xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy không chỉ là bố trí lực lượng, mà cần quan tâm đầu tư xây dựng chính quy về nhiều mặt như tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, cơ sở vật chất, trang bị và chế độ, chính sách…để đảm bảo tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đức Mừng