Tham dự buổi lễ có đại diện Tổng cục XDLL CAND; đại diện các Cục, Vụ, Viện, Trường Công an nhân dân; lãnh đạo Công an các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An…

Đại tá - Tiến sĩ Vũ Anh Sơn, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày mục tiêu, nguyên tắc, trách nhiệm, nghĩa vụ và công tác tổ chức thực hiện trong cơ chế phối hợp.

Đây cũng là chương trình hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác học tập, giao lưu, phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho CBCS Công an tỉnh và cán bộ, học viên nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường ĐH CSND và đảm bảo công tác giữ gìn TTATXH của Công an các tỉnh.

Các đại biểu tại lễ ký kết .

Lãnh đạo Công an 3 tỉnh đều nhất trí, đánh giá cao các nội dung đề ra trong qui chế về trách nhiệm, cơ chế phối hợp. Trong đó dựa trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các địa phương, trên nguyên tắc thoả thuận giữa lãnh đạo các đơn vị, đề cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện nghiêm túc các thoả thuận đã ký kết, theo đúng qui định của Pháp luật, qui định của Bộ Công An.

Huyền Nga