Theo đó, ngày 4 tháng 10 năm 1961 là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy.

Hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh “Quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy” (4/10/1961 – 4/10/2016), trên cơ sở thống nhất ý kiến của các đồng chí cán bộ lão thành và toàn thể CBCS lực lượng PCCC, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (C66) đã tổ chức Hội thảo khoa học về ngày truyền thống lực lượng PCCC có sự tham gia của lãnh đạo Cục, lãnh đạo các đơn vị. Tại hội thảo, sau khi tổng hợp các sự kiện lịch sử, phân tích các ý kiến tham gia, Đảng ủy, lãnh đạo Cục và hầu hết các ý kiến đều nhất trí cao với việc lựa chọn lấy ngày 04/10/1961 là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trên cơ sở nhiều cứ liệu lịch sử.

Ngày 4 tháng 10 năm 1961 là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy

Đặc biệt, ngày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh ban hành Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy tại Điều 3 của Pháp lệnh quy định “Bộ Nội vụ tổ chức ra Cục PCCC”. Năm 1961 cũng là năm lực lượng PCCC chính thức ra đời, có bộ máy tổ chức từ Trung ương đến địa phương.

Ngày4/10/1996 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 369/1996/QĐ-TTg về việc lấy ngày 4/10 hàng năm là “Ngày phòng cháy, chữa cháy toàn dân”; Luật PCCC ban hành năm 2001 đã quy định lấy ngày 4/10 hàng năm là “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”.

Bùi Mạnh Khang