Thiếu tướng Nguyễn Tiến Bền, Cục trưởng Cục Tài chính; Thiếu tướng Trần Gia Cường, Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Công an đã báo cáo kết quả công tác năm 2014; nhiệm vụ công tác năm 2015 và công tác trực ban, trực chiến trước, trong và sau Tết cũng như thực hiện nhiệm vụ trong những tháng đầu năm 2015.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Cục Tài Chính

Theo đó, năm 2014, Cục Tài chính đã đảm bảo công tác tài chính, hậu cần, đáp ứng các yêu cầu thường xuyên, đột xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao. Tập thể Cục Tài chính được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc và được công nhận danh hiệu “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành Điều lệnh CAND”…

Năm 2014, bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước của Bộ Công an, lãnh đạo Bộ, Cục Đối ngoại đã phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế; nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, phối hợp xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề quốc tế liên quan đến an ninh quốc gia, cùng với các lực lượng góp phần quan trọng vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước. Năm 2014, Cục Đối ngoại được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. Công tác trực ban, trực chiến trong dịp Tết đều  được các đơn vị thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Bộ; các đơn vị đã tổ chức cho CBCS đón Xuân an toàn, tiết kiệm. Hiện nay, công tác tài chính, công tác đối ngoại được 2 Cục chỉ đạo và bước đầu đã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đầu năm 2015…

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu tại Cục Đối ngoại.
Thiếu tướng Trần Gia Cường, Cục trưởng Cục Đối ngoại báo cáo công tác trực ban, trực chiến trong dịp Tết.
Thiếu tướng Nguyễn Tiến Bền, Cục trưởng Cục Tài chính báo cáo công tác đảm bảo ANTT Tết Ất Mùi 2015 tại buổi kiểm tra.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu biểu dương thành tích Cục Tài chính, Cục Đối ngoại đã đạt được trong năm 2014 và trong những tháng đầu năm 2015. Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh: Năm 2015, là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của lực lượng CAND, kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND; diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng...việc triển khai nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của đất nước nói chung, công tác tài chính, hậu cần, công tác đối ngoại CAND nói riêng có nhiều thuận lợi, song cũng còn nhiều khó khăn thách thức. Để thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của đồng chí Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác năm 2015, công tác tài chính cần đảm bảo phục vụ công tác thường xuyên, đột xuất phục vụ cho toàn lực lượng; đảm bảo trang bị cho các đơn vị theo mô hình tổ chức mới; tập trung đầu tư trang bị cho các thực thi pháp luật an ninh, tình báo, cảnh sát cơ động, Công an cấp huyện , cấp cơ sở theo hướng chuyên sâu, tập trung; huy động mọi nguồn lực, xã hội hóa đảm bảo công tác tài chính thường xuyên và có nguồn dự phòng; phục vụ cho các hoạt động, sự kiện lớn của đất nước và của lực lượng CAND...

Về công tác đối ngoại cần tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Củng cố, mở rộng, phát triển quan hệ hợp tác với các nước và các tổ chức quốc tế, từng bước đưa các mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, theo hướng ổn định, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm... Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, qua đó tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Bộ Công an Việt Nam với các đối tác nước ngoài, góp phần nâng cao vị thế của lực lượng Công an Việt Nam trên trường quốc tế...

Hiếu Quỳnh