Dự lễ bế giảng có Trung tướng Vũ Thuật, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật Bộ Công an; Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL Công an nhân dân. Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho học viên.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Huy Thuật, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết: Chương trình đào tạo của khóa học gồm 25 chuyên đề, 5 báo cáo thực tế về tình hình kết quả thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và những vấn đề lý luận và thực tiễn dặt ra trong giai đoạn mới, pháp luật, cải cách tư pháp, tình hình nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội và những vấn đề về công tác quản lý, chỉ đạo, chỉ huy hoạt động nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân...

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân khẳng định: Việc mở lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp Cục, Giám đốc theo chỉ đạo của Bộ là góp phần thực hiện một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác công an trong năm 2014 - công tác tổ chức cán bộ và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo chỉ huy.

Kim Chung