Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 15 - 17/9, tại đây các học viên sẽ được tập huấn các kiến thức cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND và tổ chức, hoạt động của Công an xã; công tác xây dựng phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tập huấn về quân sự, điều lệnh, võ thuật CAND và nhiều các nghiệp vụ liên quan đến đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT tại cơ sở như: công tác điều tra cơ bản trong nắm tình hình về ANT; vấn đề an ninh nông thôn và Công an xã với công tác đảm bảo an ninh trật tự ở xã, thị trấn; công tác phân loại và giải quyết các vụ vi phạm pháp luật xảy ra tại địa bàn cơ sở; vấn đề  sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và quản lý đối tượng, giáo dục người có hành vi vi phạm pháp luật…

Uyên Minh