Năm 2015, Lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy truyền thống Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang, chủ động phòng ngừa, kiềm chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ, thiệt hại do cháy nổ gây ra, không để xảy ra các vụ cháy, nổ lớn gây hậu quả nghiêm trọng; phát động phong trào “Toàn dân tham gia PCCC” trên địa bàn toàn tỉnh; tiếp tục kiện toàn, tổ chức bộ máy của các đơn vị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an toàn PCCC và CNCH góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trât tự an toàn xã hội.

Các đại biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Vũ Thuật - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật - Bộ Công an đề nghị Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa tiếp tục vượt qua khó khăn, sớm ổn định bộ máy, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND về công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Bám sát và thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Cao Hường