Trung tướng Cao Minh Nhạn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an, long trọng tổ chức lễ tiếp nhận và cảm ơn những phần quà thiết thực cho công tác mà AFP đã trao tặng, nhằm phục vụ tốt hơn nữa công tác hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữa hai nước.

Những năm qua, quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước Việt Nam và Australia nói chung, Bộ Công an Việt Nam với AFP nói riêng đã có những bước phát triển vượt bậc. Nhất là trên các lĩnh vực đào tạo, hợp tác phòng chống ma túy, tội phạm công nghệ cao, tội phạm rửa tiền, tội phạm xuyên quốc gia, cùng một số đường dây tội phạm khác…

Trên cơ sở hợp tác phòng chống tội phạm, Văn phòng sỹ quan liên lạc AFP và Cảnh sát Việt Nam nhiều năm qua đã có tiếng nói chung từ kết quả trao đổi thông tin, đấu tranh chuyên án phòng chống tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác

Đức Mừng